Over ons 2019-06-24T14:03:00+00:00

Over ons

WePowerPeople maakt werk van werkgeverschap.

De wereld van werk is volop in beweging. Een groeiende economie, ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, het aanbod van nieuwe diensten en technologische ontwikkelingen. Een kleine greep uit alle ontwikkelingen waardoor organisaties in de mobiliteitsbranche volop in beweging zijn. Als gevolg hiervan neemt de behoefte bij werkgevers en onze opdrachtgevers aan ondersteuning op de thema’s werkgeluk, verzuim, ontwikkeling, rendement, werkvermogen en productiviteit verder toe.

Organisaties moeten continu kunnen meebewegen met de veranderende (arbeids-)markt. Ook jouw mensen moeten dan mee veranderen, wat de nodige uitdagingen met zich meebrengt. Belangrijk om dit in goede banen te leiden, immers het personeel is de motor van jouw organisatie en vormen de belangrijkste waarde in de organisatie. WePowerPeople is van mens en werk en ondersteunt medewerkers en organisaties in de ontwikkeling. Voor welke uitdagingen staat je bedrijf? Welke talenten en kwaliteiten heb ik nodig voor de ontwikkeling van mijn organisatie? Wat is de volgende stap in jouw carrière? Dat is wat waar we graag met je over in gesprek gaan. Niet alleen omdat het ons een bestaan verschaft, het is wat ons drijft. Bij WePowerPeople, gaat het over mensen en hun potentieel, omdat mensen die in beweging komen méér bereiken!

Onze kernwaarden:

Partners

WePowerPeople heeft een samenwerking met L&D Support Nederland. Dit psychologische adviesbureau levert talentenmetingen die op basis van (klant) profielen gedragingen/competenties inzichtelijk maken. Zij leveren inzichten in onderlinge relaties, groepen en op organisatieniveau, maar ook op individueel niveau voor bijv. ontwikkelplannen.

Deze methode van bieden van inzichten in talent voor verschillende doeleinden en op verschillende niveau wordt Profilizer genoemd. Meer info is te vinden via www.profilizer.nl

Wepowerpeople-L&D

De kracht van data, gedreven door mensen

Data Wizards is gespecialiseerd in het bemiddelen en opleiden van data professionals. Daarnaast realiseert Data Wizards innovatieve dataoplossingen voor het bedrijfsleven en de publieke sector.

Data Wizards – Solutions creëert samen met haar klanten nieuwe dataoplossingen en toepassingen middels haar 4-D model: Discover, Design, Develop en Deliver. Nieuwe manieren om data te genereren, combineren en analyseren, resulterend in groei, innovatie en efficiëntie.

Bij alles wat we doen blijven we trouw aan onze kernwaarden: Simple, Sustainable & Share.

Meer informatie is te vinden op: www.datawizards.nl

Het beste halen uit klant en medewerker is waarom wij bestaan.
Medewerkers die meer uit zichzelf halen, klanten die uw organisatie hoger waarderen. Er valt nog veel te winnen: 40% van de medewerkers in Nederland geeft aan dat hun potentieel niet optimaal wordt benut en slechts 30% van de klanten is echt loyaal en blijft klant.

Klanten zijn de belangrijkste energiebron voor medewerkers en richtinggevend voor de voortdurende ontwikkeling van uw organisatie. Neemt de waarde voor en de waardering van klanten toe, dan leidt dit ook tot een positievere werkbeleving. Het benutten van klant- en medewerkerpotentieel zorgt dat u het beste uit uw organisatie haalt.

Integron biedt onderzoek en inzicht en informeert en activeert uw organisatie om het beste uit klant en medewerker te halen. Samen met u bouwen we betekenisvolle en excellente organisaties waar klanten en medewerkers zich thuis voelen.

Meer informatie is te vinden op www.integron.nl