Loading...
RI&E 2019-03-06T11:05:51+00:00

‘Bedrijven waar Arbobeleid op orde is, zijn financieel het meest succesvol’

aldus de grootste verzekeraar in de autobranche.

Bent ú RI&E-plichtig?

Waarschijnlijk wel
De risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E) is al sinds 1 januari 1994 verplicht voor alle werkgevers (uitgezonderd ZZP’ers). Het plan van aanpak is een verplicht onderdeel van de RI&E. Dat staat in de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet).

RI&E-plichting-WePowerPeople

Bent u RI&E-plichtig?

Organisaties met ten hoogste 40 uur arbeid per week (alle werknemers bij elkaar opgeteld) zijn ook verplicht een RI&E op te stellen. Zij kunnen gebruik maken van een branche RI&E instrument maar zij mogen in plaats daarvan ook gebruik maken van de ‘Checklist Gezondheidsrisico’s’. Dit is een verkorte versie van de RI&E.

Op maat voor jouw bedrijfssituatie

De RI&E’s die Innovam voor bedrijven uitvoert zijn helemaal gericht op de autobranche en situaties die binnen jouw bedrijf regelmatig voor kunnen komen.

Wepowerpeople-RI&E

© Foto: persburo Bert Jansen

Innovam heeft jarenlange ervaring met het opstellen van de RI&E daardoor herkennen wij risicovolle situaties waar je die zelf niet (meer) ziet.
Vakblad AMT liep mee met de RI&E die we voor Premio in Tilburg deden.

Jouw RI&E altijd actueel

Een RI&E moet altijd actueel zijn. Dat betekent bijvoorbeeld dat je de RI&E moet bijwerken als je nieuw gereedschap hebt, bruggen zijn gecontroleerd, de inrichting van de werkplaats verandert, etc. Met onze RI&E Compleet kun je het dossier dat wij voor je opstellen zelf actueel houden. En daar wordt je bij geholpen doordat je alerts ontvangt die je herinneren aan al deze acties. Met de RI&E compleet kan je preventiemedewerker bovendien de RI&E voor alle vestigingen monitoren en de rapportagefunctie gebruiken.

Onze RI&E is er in 2 varianten:

  • RI&E Basis
  • RI&E Compleet

RI&E Basis

Onze deskundige adviseur bezoekt je bedrijf. Hij bespreekt de bedrijfsveiligheid en inspecteert het bedrijfsterrein en de werkplekken zorgvuldig.
We leggen onze bevindingen vast in een digitale rapportage: het Plan van Aanpak. Aandachtspunten lichten we toe met foto’s. In het Plan van Aanpak staan concrete verbeteracties.
De adviseur spreekt de rapportage telefonisch met je door, geeft uitleg en licht de verbeterpunten toe.

RI&E Compleet

Dit is RI&E Basis aangevuld met een online RI&E-dossier en toegang tot de bewerkingsfunctie van digitale RI&E waarmee je je RI&E zelf actueel kunt houden. Het systeem biedt automatische alerts voor belangrijke terugkerende acties waardoor de RI&E en het plan van aanpak voortdurend actueel blijven.

Aanvullende toetsing RI&E

Naast de standaardvormen doen wij ook een aanvullende toetsing op het gebied van RI&E. Werken er meer dan 25 werknemers in je bedrijf, dan verplicht de wet dat de RI&E door een gecertificeerde arbodeskundige getoetst wordt. Deze toetsing verzorgen wij voor je als we voor jullie de RI&E verzorgen.

Meer weten over de RI&E en de voordelen voor jouw bedrijf?

Meer informatie
Direct aanvragen